Pravilnik o zasebnosti

S tem pravilnikom se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja  Resorn na jasi.

Ta pravilnik določa ukrepe za zavarovanje pri zbiranju, obdelovanju, shranjevanju, posredovanju in uporabi osebnih podatkov pridobljenih z rezervacijami.

V zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Rezervacija in drugi podatki

Ko izvedete rezervacijo za uporabo naših storitev, o vas zbiramo naslednje podatke:

Namen zbiranja in obdelovanja vaših podatkov

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali.

To je z namenom vodenja rezervacij naših storitev. Osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen, ter zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Podlage na katerih zbiramo vaše osebne podatke:

– vaša izrecna privolitev – občasno vas bomo morda zaprosili za privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več namenov.

– ko je to potrebno za naše zakonite poslovne interese – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše poslovanje. Prav tako nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija z vami bolj relevantna in prilagojena vam ter da je vaša izkušnja z našimi storitvami in izdelki učinkovita in uspešna.

Shranjevanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali z izvedbo rezervacije ali z oddajo povpraševanja, hranimo do preklica. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki.

Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Podatke, ki jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih in jih hranimo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev namena njihovega zbiranja ali pa do vašega preklica.

Zaradi izpolnjevanja določenih zakonov, obdelujemo vaše podatke v skladu z zakoni:

V ta namen vaše podatke (kontaktne podatke in podatke o naročilih), hranimo do vključno 10 let.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretje države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem).

Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila:

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov, ki se nanašajo na vas.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite vaše ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov info@resortnajasi.si ali po pošti na naslov:

Anja Hren,
Padeški vrh 11,
3214 Zreče

Pogoji odpovedi

Do 15 dni pred prihodom: brezplačna odpoved.
Manj kot 15 dni pred prihodom: namestitev se plača v celoti.
Do 3 dni pred prihodom z zdravniškim potrdilom (potrdilo o bolezni, karanteni): brezplačna odpoved.

Objava sprememb pravilnika

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na spletnem mestu.